Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Călărași

În atenția membrilor Colegiului Medicilor Călărași!

Pe data de 16.02.2021, ora 12:30, la sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Călărași, va avea loc Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Călărași. Conform Statutului CMR, art.38 adoptarea ordinii de zi se va face în prezența a două treimi din numărul total al membrilor săi, cu majoritate simplă de voturi.