Înscrierea în Colegiul Medicilor Călărași se poate face dacă există fie loc de muncă, fie domiciliul pe raza județului Călărași.

Actele necesare pentru înscriere:

 • formular de înscriere/ cerere-tip – Anexa 5  (click aici)
 • asigurare de răspundere civilă, valabilă pentru anul în curs (dacă doriți drept de liberă practică, respectiv drept de practică supravegheată ca medic rezident)
 • copie de pe documentul de identitate și/ sau dovadă dublă cetățenie
 • copie diplomă de absolvire a facultății sau adeverinţa de absolvire a studiilor, eliberată la cererea absolventului, ca urmare a finalizării complete a studiilor, valabilă până la eliberarea diplomei de licenţă, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii (în cazul în care ați absolvit facultatea de medicină înafara țării, avem nevoie și de certificatul de recunoaștere a diplomei, emis de Ministerul Educației Naționale)
 • copie certificat căsătorie sau dovada schimbării numelui pe cale administrativă (dacă este cazul)
 • copie certificat medic specialist/ primar sau, după caz, documentul care atestă recunoașterea acestuia/ copie carnet medic rezident, completat și ștampilat anual/ copie dovadă finalizare pregătire în rezidențiat (în cazul în care ați obținut specialitatea înafara granițelor țării, avem nevoie și de certificatul de recunoaștere a acesteia emis de Ministerul Sănătății din România)
 • dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverință de la locul de muncă/ extras Raport ReviSal, după caz
 • cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de proveniență – să nu fie mai vechi de 6 luni
 • certificatul de sănătate de tip A5 cu viza medicului psihiatru – să nu fie mai vechi de 3 luni
 • declarația pe proprie răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (click aici)
 • jurământul profesional (jurământul lui Hippocrate)  (click aici)
 • dosar educație medicală continuă (după caz)
 • chitanța privind achitarea taxei de înscriere (50 lei)

*Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere autorizată.