(update) Adunare Generală a Colegiului Medicilor Călărași

În atenția membrilor Colegiului Medicilor Călărași! 

Pe data de 19.03.2024, ora 14:00, la sediul Colegiului Medicilor Călăraşi, în sala de sedinţe, a avut loc întrunirea Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Călărași.
Conform Statutului CMR, art.38 adoptarea ordinii de zi se adoptă în prezența a două treimi din numărul total al membrilor săi, cu majoritate simplă de voturi.

update...

Deoarece nu s-a îndeplinit cvorumul ședinta a fost reprogramată vineri, 29.03.2024 ora 12:00, la Sala de ședințe a Primăriei Călărași.