Programul național de Educație Medicală Continuă 

     În conformitate cu prevederile art. 414 din Titlul XII al Legii nr. 95/ 2006 şi a Deciziei nr.12/ 2018 a CMR în vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi asigurării unui nivel ridicat al cunoştinţelor medicale, medicii sunt obligaţi să efectueze un număr de cursuri de pregătire şi alte forme de educaţie medicală continuă şi informare în domeniul ştiinţelor medicale, pentru cumularea numărului de credite stabilit în acest sens de către Colegiul Medicilor din România. Sunt creditate programele, precum şi celelalte forme de educaţie medicală continuă avizate de către Colegiul Medicilor din România.

Medicii care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educație medicală continuă, stabilit de Consiliul național al Colegiului Medicilor din România, sunt suspendați din exercițiul profesiei până la realizarea numărului de credite respectiv.

Educaţia Medicală Continuă constă în ansamblul activităților educaționale planificate care au ca scop menținerea sau dezvoltarea cunoștințelor, conduitei şi atitudinilor profesionale necesare medicului pentru a-şi desfăşura eficace activitatea profesională şi, în acelaşi timp, prin dezvoltarea permanentă a performanţelor individuale, pentru a realiza o creștere reală a calității serviciilor medicale prestate. Managementul activitatilor de EMC este realizat de Colegiul Medicilor din Romania prin Programul national de educatie medicala continua.

     Furnizorii de educaţie medicală continuă sunt instituţii sau organizaţii care asigură managementul acestor forme de educaţie, cum ar fi universităţi sau facultăţi de medicină acreditate, instituţii de învăţământ superior medical, instituţii cu rol de învăţământ (Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară al Medicilor, Farmaciştilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi a Asistenţilor Medicali sau/şi centrele de pregătire cu rol de formare, recunoscute de MSP prin CNPPMFAPSSAM).
Pentru educaţia medicală continuă la distanţă, furnizorii acreditaţi pot universităţi de medicină sau alte centre cu rol de formare la distanţă în colaborare cu o universitate de medicină, în timp ce furnizorii de manifestări ştiinţifice pot fi - societăţile medicale profesionale; universităţile de medicină legal acreditate; MSP / MEC; Academia de Ştiinţe Medicale; colegiile medicilor judeţene sau CMB (pot organiza manifestări ştiinţifice la nivel local, sprijinind iniţiativele spitalelor în acest sens); alţi furnizori de EMC acreditaţi de CMR. Persoanele fizice şi CMR ( ca for naţional ) nu pot fi acreditaţi ca şi furnizori de EMC.

Unităţile de creditare:

  • pentru cursuri şi manifestări ştiinţifice sunt ORELE EMC;
  • pentru publicaţii şi pentru titlurile profesionale sunt CREDITELE EMC.

Totalizarea punctajului profesional pentru evaluare sau reavizare se realizează prin PUNCTE EMC ( cele 3 noţiuni fiind echivalente ca valoare a unităţii de creditare ).

Calcularea punctajului

Medicii aflați în activitate trebuie să acumuleze un număr minim de 200 de credite EMC/5 ani, din momentul înscrierii în CMR. Pentru a respecta principiul continuității educației medicale, medicii vor acumula minimum 25 de credite EMC/an. În cazul în care nu se realizează numărul minim de credite EMC, calitatea de membru al CMR, respectiv dreptul de a exercita profesia se suspendă până la realizarea acestuia conform prevederilor legale.
Prelungirea activității medicilor pensionari se face în baza dovezii obținerii unui număr de minimum 40 de credite anual, acumulate în anul anterior.
Creditele de EMC trebuie să fie acumulate prin participarea la programe de EMC formale sau non-formale preponderent în domeniul de specialitate.
Se admite ca maximum o treime din numărul minim de credite să fie reprezentată de activități educaționale din alte domenii de specialitate, în afara specialității de bază.
Membrii Colegiului Medicilor din România au obligația de a ține evidența numărului de credite EMC obținut.
Conform prevederilor Art. 20 din Decizia nr.12/ 2018 a CMR - se mai acordă credite pentru obținerea de titluri de calificare profesionale sau științifică după cum urmează :

a) titlul de medic specialist - 40 de credite EMC;
b) atestat de studii complementare - 30 de credite EMC;
c) titlul de medic primar - 40 de credite EMC;
d) titlul de doctor în medicină umană - 40 de credite EMC;
e) titlul de master în domeniul medical uman - 30 de credite EMC;
f) statutul de cadru didactic universitar în instituții de învățământ superior medical acreditate, cu activitate confirmată de instituția universitară - 40 de credite EMC pe an.

Calcularea, evaluarea şi verificarea activităţii de educaţie medicală continuă se realizează:

a) la avizarea anuală;
b) cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;
c) la cererea medicului;
d) la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;
e) ori de câte ori consiliul județean al colegiului teritorial consideră justificat necesar.