Potrivit prevederilor Titlului XII al Legii nr. 95/ 2006, profesia de medic se exercită pe baza certificatului de membru CMR și a avizului anual pe baza asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea medicală, valabilă pentru anul în curs. Odată cu intrarea în vigoare a reglementării menționate - 2 mai 2006 - autorizațiile de liberă practică nu vor mai fi eliberate.

Certificatul de membru/avizul anual al Colegiului Medicilor din România se obține în conformitate cu Decizia nr. 16/2023 a Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România: