Actele necesare pentru eliberarea avizului anual de liberă practică – Colegiul Medicilor Călărași:

 

  • Cerere de acordare a avizului anual – Anexa 6  (click aici)
  • Asigurare de răspundere civilă, valabilă pentru anul în curs
  • Dovezi privind educația medicală continuă efectuată în perioada scursă de la ultimul aviz anual
  • Dovada achitării cotizației de membru CMR la zi
  • Aviz psihiatric – pentru medicii pensionari.

IMPORTANT !

Pentru obținerea vizei anuale, documentele trebuie depuse la Colegiului Medicilor Călărași, ori trimise prin email - la adresa colmedcl@yahoo.com,
cu cel puțin 30 zile anterior expirării vizei anuale