Cuantumul cotizaţiei de membru al CMR

Conform Deciziei nr.17/15.09.2023 a CMR, publicat in Monitorul Oficial nr.851/21.09.2023, privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al CMR: (începând cu data de 01.01.2024)

Art.1. Membrii CMR care exercită profesia de medic sau care ocupă o funcţie în baza calităţii de medic au obligaţia de a achita lunar cotizaţia de membru în cuantum de 100 lei.

Art.2. Prin excepţie de la prevederile art.1, medicii rezidenţi  au obligatia de a achita lunar cotizaţia de membru  în cuantum de 50 lei.

Art.3. Medicii care nu desfăşoară activitate medicală şi doresc să-si păstreze calitatea de membru al CMR au obligaţia de a achita lunar o cotizaţie în cuantum de 5 lei.