Avizarea cabinetelor medicale

Cabinete medicale individuale
Cabinete medicale cu personalitate juridica


 

Acte pentru avizare cabinete medicale individuale

Înregistrarea unitatii se va efectua numai daca unitatea medico-sanitara înfiintata în temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, îndeplineste conditiile prevazute la art. 15 alin. 1 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicata.

Avizul Colegiului Medicilor pentru infiintarea cabinetelor medicale individuale se elibereaza in baza urmatoarelor documente:

 1. Cererea reprezentantului legal sau a organului de conducere de infiintare;
 2. Dovada detinerii legale a spatiului în care urmeaza sa functioneze cabinetul medical; schita cabinetului;
 3. Dovada îndeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale în concordanta cu serviciile medicale furnizate pe specialitati;
 4. Declarație - existenta dotarii minime necesare functionarii cabinetelor medicale, în concordanta cu serviciile medicale furnizate, conf. OMS nr.153/2003;
 5. Programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitatii;
 6. Certificatul de membru CMR a medicului titular sau a asociatilor;
 7. Avizul sanitar;
 8. Contracte de salariat sau colaborator vizate la Inspectoratul Teritorial de Munca.

 

Acte pentru avizare cabinete medicale cu personalitate juridica

Înregistrarea unitatii se va efectua numai daca unitatea medico-sanitara înfiintata în temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, îndeplineste conditiile prevazute la art. 15 alin. 1 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicata.
ART. 15
(1) Unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, care se înfiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona cu îndeplinirea urmatoarelor conditii:

 •  sa aiba obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;
 • administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici;

Avizul Colegiului Medicilor pentru infiintarea cabinetelor medicale cu personalitate juridica se elibereaza in baza urmatoarelor documente:

 1. Cererea reprezentantului legal sau a organului de conducere de infiintare;
 2. Certificatul de inregistrare de la registrul comertului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotarârea judecatoreasca de înfiintare sau actul de acordare a personalitatii juridice;
 3. Actul constitutiv;
 4. Statutul societatii civile medicale;
 5. Dovada detinerii legale a spatiului în care urmeaza sa functioneze cabinetul medical; schita cabinetului;
 6. Dovada îndeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale în concordanta cu serviciile medicale furnizate pe specialitati;
 7. Declarație - existența dotarii minime necesare functionarii cabinetelor medicale, în concordanta cu serviciile medicale furnizate, conf. OMS nr.153/2003;
 8. Declaratia prevazuta la art. 28 lit. b) din normele metodologice; respectiv: art. 28 lit. b) organul de conducere al unitatii se obliga în scris printr-o declaratie sa respecte independenta profesionala a medicilor si sa angajeze numai personal medico-sanitar autorizat; c) regulamentul de organizare si functionare asigura independenta profesionala si dreptul de decizie ale personalului medical; d) fisele de atributii ale posturilor respecta competenta profesionala specifica fiecarei specialitati ori competenta medicala, precum si conditia prevazuta la lit. c).
 9. Regulamentul de organizare si functionare;
 10. Fisele de atributii ale posturilor;
 11. Programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitatii;
 12. Certificatul de membru CMR a medicului titular sau a asociatilor;
 13. Avizul sanitar;
 14. Contracte de salariat sau colaborator vizate la Inspectoratul Teritorial de Munca.

 

*taxa de avizare cabinet (societate-fiecare cabinet) plătită la Colegiul Medicilor Călăraşi este echivalentul a 100 euro în lei, la cursul BNR în ziua plăţii.

 

Nu se primesc dosare incomplete

După depunerea actelor, Colegiul Medicilor vă va contacta pentru stabilirea de comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspecției. La această inspecție se verifică existența dotării minime, a numărului de cabinete și a repartiției acestora pe camere, conform schiței anexate.
În termen de maxim 30 de zile lucrătoare, Colegiul Medicilor vă va anunța definitivarea certificatul de Avizare a Înregistrării Societății Comerciale în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, din acel moment documentul respectiv putând fi ridicat de la sediu pentru a fi depus împreună cu celelalte acte solicitate de catre Direcția de Sănătate Publică a Județului Călărași.

Distribuie pagina:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print