Comunicat

Urmare întâlnirii din 14.11.2019 cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi în vederea aplicării Ordinului nr. 26/2019 din 3.01.2019, privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială, emis de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (M. Of. Nr. 103 bis din 11.02.2019), respectiv a Modul V-Standard 1- Asistenţă pentru sănătate, vă facem cunoscute următoarele:

  • datele şi informaţiile cu caracter medical ale copiilor aflaţi în acest sistem sunt protejate prin Lg. nr. 46/2002 privind drepturile pacientului (M. Of. Nr. 51/29.01.2003);
  • pot fi emise adeverinţe cu date privind înălţimea, greutatea, etc. ale copilului, urmare solicitării DGASPC Călăraşi;
  • datele privind informaţiile din fişa medicală a copilului se pot comunica la momentul bilanţului anual ca urmare solicitării instituţiei de protecţie socială (manager de caz);
  • între DGASPC Călăraşi şi cabinetele medicale M.F. va avea loc un schimb reciproc al datelor medicale ale copiilor aflaţi în evidenţa cabinetelor medicale M.F.

Comunicat CMCL-04.12.2019