Alegeri – C.M. Călăraşi – Comisia de disciplină 2023 (update)

Vă înștiințăm că, în conformitate cu prevederile Regulamentului electoral și a Hotărârii Consiliului Colegiului Medicilor Călăraşi, alegerile pentru COMISIA DE DISCIPLINĂ se vor desfășura, după cum urmează:

1. Depunerea candidaturilor:

01-31 august 2023 , între orele 9-14, la sediul CM Călăraşi.

Candidaturile

Candidaturile se depun la colegiile teritoriale pentru comisia de disciplină,  personal, prin poştă, prin curier sau electronic, în perioada  01-31.08.2023 pentru candidaturile ca membru al comisiei de disciplină teritorială – în zilele lucrătoare, în timpul programului de lucru.
Secretariatele primesc şi înregistrează depunerea candidaturii, făcând totodată menţiune despre toate actele primite de la candidat, şi înaintează candidatura în termen de cel mult 24 de ore de la primire comisiei electorale.

 

Condiții de eligibilitate: 
Pot fi aleşi în cadrul acestor comisii medicii primari care au o vechime în profesie de cel puţin 7 ani şi nu au săvârşit abateri disciplinare în ultimii 5 ani.

 

Candidaturile vor fi adresate comisiei electorale şi vor cuprinde:
 • o declaraţie de candidatură (descarcă de aici);
 • un curriculum vitae;
 • o scrisoare de intenţie ce va conţine motivaţia candidatului, exprimarea interesului pentru poziţia vizată, propuneri concrete pentru îmbunătăţirea activităţii administrativ-jurisdicţionale etc.
*Medicii care sunt aleşi membri ai comisiei de disciplină şi doresc să candideze pentru funcţia de preşedinte vor depune în plus faţă de documentele prevăzute mai sus şi un proiect de management al activităţii comisiei. Proiectul se depune după validarea alegerilor membrilor comisiei, cu cel puţin 2 zile înainte de data organizării alegerilor pentru funcţia de preşedinte. În vederea realizării proiectului de management, biroul consiliului colegiului teritorial şi, respectiv, Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România vor pune la dispoziţia candidaţilor toate datele statistice deţinute de Colegiu, la cererea expresă a acestora. Proiectul de management va fi prezentat de fiecare candidat la funcţia de preşedinte înainte de votul acordat de membrii comisiei de disciplină.

 

Declaraţia de candidatură va fi tehnoredactată şi va cuprinde:
 • numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea şi gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific;
 • vechimea în profesie;
 • funcţiile pe care le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
 • menţionarea obligatorie dacă a avut sau nu sancţiuni disciplinare sau penale în ultimii 5 ani;
 • declaraţie-angajament că va participa, în cazul în care va fi ales, la şedinţele comisiei de disciplină şi confirmarea faptului că a luat cunoştinţă despre faptul că va fi înlocuit din comisie în cazul a 3 absenţe nemotivate la 3 şedinţe consecutive;
 • data şi semnătura olografă, în original, sau semnătura electronică extinsă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
– Comisiile electorale, primind candidaturile, vor verifica condiţiile de fond şi de formă ale acestora şi le vor înscrie în listele de candidaturi pe acelea care îndeplinesc cerinţele legale.
– În termen de maximum 3 zile de la primirea candidaturilor, comisiile electorale vor aduce la cunoştinţă, în scris, candidaţilor, după caz, respingerea candidaturii sau lipsurile constatate, în vederea acoperirii lor. În notificare se va preciza şi termenul pentru completarea dosarului de candidatură.

 

(1) Comisiile electorale teritoriale vor întocmi listele finale cu candidaţi şi le vor trimite împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor Comisiei Electorale Centrale
pentru a fi înregistrate în Registrul electoral, cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor.
(2) Listele finale cu candidaţii la nivel teritorial, întocmite în ordine alfabetică, vor fi afişate la sediul colegiului teritorial şi pe pagina web a colegiului respectiv. Listele finale cu candidaţii la nivel naţional, întocmite prin grija Comisiei Electorale Centrale, în ordine alfabetică, vor fi afişate la sediul şi pe site-ul Colegiului Medicilor din România.
(3) Listele finale vor avea următoarele menţiuni: numele şi prenumele candidaţilor validaţi, data, locul şi programul de desfăşurare a alegerilor.

 

2. Desfăşurarea alegerilor:

Turul I  –     21 septembrie 2023, între orele 1000 – 2000

Turul II –   05 octombrie 2023, între orele 1000 – 2000

 IMPORTANT!
*Deoarece în Turul I nu a existat cvorum (au votat mai puțin de 2/3 din numărul total de alegători) se organizează TURUL II – 05 octombrie 2023.

*alegerile se vor desfăşura la sediul CM Călăraşi din str. Progresul, bl.BBB, et.1

Notă de informare privind protecţia datelor personale

* Regulamentul electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină și a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină,  prevede posibilitatea de a vota fizic (la secția de votare – CM Călărași) sau prin mijloace de comunicare la distanță (vot electronic – prin aplicația Medic CMR).

*Alegătorii care nu au plătită cotizația la zi pot plăti până în ziua alegerilor, inclusiv, 05.10.2023 și pot vota fizic la sediul colegiului pe liste suplimentare.

Candidaturi – Comisia de disciplină 2023

Lista cu candidaturi 2023

Specimen – BULETIN DE VOT

Buletin de vot

Aplicația medicului – Medic CMR

Potrivit Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, accesul la votul electronic se va face prin aplicaţia medicului, dezvoltată de Colegiul Medicilor din România şi pusă la dispoziţia tuturor membrilor săi.
Detaliile necesare privind instalarea/utilizarea aplicaţiei medicului vor fi disponibile pe site-ul oficial www.cmr.ro.

Instalarea/Utilizarea aplicaţiei medicului va necesita parcurgerea următorilor paşi:

 1. descărcarea aplicaţiei pe telefonul mobil (iOS & Android);
 2. înregistrarea utilizatorului (crearea contului de utilizator pe baza informaţiilor înregistrate şi verificate din baza de date a Colegiului Medicilor din România);
 3. autentificarea utilizatorului (cu nume de utilizator şi parolă).

Instalarea aplicaţiei medicului se va face prealabil desfăşurării procesului electoral, pentru a permite derularea procedurilor de actualizare a datelor medicului.

 

ANUNȚ IMPORTANT

Accesul la votul electronic se va face EXCLUSIV pe telefonul mobil, prin Aplicația Medicului. Pentru suport tehnic, vă punem la dispoziție adresa de e-mail: app-medic.suport@cmr.ro

Cum se votează electronic

Tutorial - VOT ELECTRONIC

3. Rezultate finale TURUL II – 05.10.2023

Rezultate finale TURUL II