Alegeri – C.M. Călăraşi – 2020*

Vă înștiințăm că, în conformitate cu prevederile Regulamentului electoral și a Hotărârii Consiliului Colegiului Medicilor Călăraşi, alegerile pentru organele de conducere și de control ale colegiului teritorial se vor desfășura, după cum urmează:

1. Depunerea candidaturilor1-10 februarie, orele 9-14, la sediul CM Călăraşi.
Pot candida medicii – membri ai Colegiului Medicilor Călăraşi, care au cotizația de membru CMR achitată la zi și care întrunesc condițiile legale.

Declaraţia de candidatură  se depune personal la secretariatul consiliului local, conform calendarului electoral mai sus-menționat.

Declaraţia de candidatură,  se completează pe un formular-tip (click aici) elaborat de către Comisia Electorală Centrală  şi care cuprinde următoarele menţiuni:

  • numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea, gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific;
  • mandatele deţinute, inclusiv perioada, până în prezent în organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România;
  • mandatul sau mandatele pentru care doreşte să candideze;
  • funcţiile pe care le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
  • declaraţia pe propria răspundere conform căreia, în situaţii de incompatibilitate, îşi rezolvă situaţia în termenul prevăzut de lege;
  • data şi semnătura.


2. Desfăşurarea alegerilor
:

Turul I  –    4 -5 martie 2020, orele 8-20
Turul II 17-18 martie 2020, orele 8-20  (S-A AMÂNAT PENTRU O DATĂ ULTERIOARĂ conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 13828/13.03.2020)

Turul II –   03 -04 octombrie 2020, orele 8-20  (conform calendarului aprobat de Comisia Electorală Centrală)

*alegerile se vor desfăşura la sediul CM Călăraşi din str. Progresul, bl.BBB, et.1,
Tel/Fax: 0242.313.406, Email: colmedcl@yahoo.com

______


Lista cu alegători  - Turul II (cu cotizaţia plătită la zi)*

Au drept de vot medicii membri ai Colegiului Medicilor Călărași cu cotizația achitată pentru luna iunie 2020, inclusiv.
*Persoanele care înregistrează restanțe la plata cotizației de membru CMR pot achita cotizația anterior exercitării dreptului de vot, la sediul Colegiului Medicilor Călărași.