Adunare Generală a Colegiului Medicilor Călărași

În atenția membrilor Colegiului Medicilor Călărași!

Pe data de 16.01.2020, ora 13:00, la sala Consiliului Județean Călărași, va avea loc Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Călărași. Conform Statutului CMR, art.38 adoptarea ordinii de zi se va face în prezența a două treimi din numărul total al membrilor săi, cu majoritate simplă de voturi.

Update…

Deoarece numărul membrilor prezenţi nu a îndeplinit cerinţa de două treimi,  Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Călărași, se va reprograma pe data de 30.01.2020, ora 13:00, la sala de sedințe a Colegiului Medicilor Călărași.

Vă rugăm să confirmați prezența la A.G. printr-un email trimis la adresa: colmedcl@yahoo.com