Adunare Generală a Colegiului Medicilor Călărași (reprogramare)

În atenția membrilor Colegiului Medicilor Călărași! 

Pe data de 14.02.2023, ora 13:00, la sediul Colegiului Medicilor Călăraşi, în sala de sedinţe, a avut loc Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Călărași.
Conform Statutului CMR, art.38 adoptarea ordinii de zi se va face în prezența a două treimi din numărul total al membrilor săi, cu majoritate simplă de voturi.

Update…

Deoarece numărul membrilor prezenţi nu a îndeplinit cerinţa de două treimi,  Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Călărași, se va reprograma pe data de 28.02.2023ora 13:00, la sala de sedințe a Colegiului Medicilor Călărași.