Adunare Generală a Colegiului Medicilor Călărași (update)

În atenția membrilor Colegiului Medicilor Călărași!

Pe data de 21.02.2022, ora 12:30, la sediul Colegiului Medicilor Călăraşi, în sala de sedinţe, va avea loc Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Călărași.
Conform Statutului CMR, art.38 adoptarea ordinii de zi se va face în prezența a două treimi din numărul total al membrilor săi, cu majoritate simplă de voturi.

Update…

Deoarece numărul membrilor prezenţi nu a îndeplinit cerinţa de două treimi,  Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Călărași, se va reprograma pe data de 02.03.2020ora 12:30, la sala de sedințe a Colegiului Medicilor Călărași.